Wichteg Kontakter:

URGENCES / NOUTFALL: +352 621 686 102

My Image
Massen

Fir eng Mass ze bestellen:
Michèle Asseray: Tel: +352 23 62 10 53
mail: atertdall@cathol.lu

My Image
Kierche-Chouer

Fernand Even
Tel: +352 2 363 9138
Email: evenfern@pt.lu

Kanner-Aktivitéiten

Marianne Harpes
Email: marianne.harpes@education.lu
Léa Barthelemy
Tel: +352 621 461 433

My Image
Kand-Daf

Par-Zentrum zu Réiden
Mindestens 2 Méint am viraus e Rendez-vous bei ärem Paschtouer huelen.
(Firmschein vu Pätter a Giedel matbréngen)

Père Jean-Jacques FLAMMANG S.C.J., curé-modérateur Tél : 661 746 852
mail: jean-jacques.flammang@cathol.lu
Permanences: Daschdes & samschdes vun 9.30 – 11.30 Auer

Père Mathieu JANSSEN M.O., curé Tél: 23 63 00 30
Permanencen zu Useldeng am Parhaus: Mëttwochs vun 14.00–16.30 Auer

My Image
Hochzäit

Par-Zentrum zu Réiden
1 Joer virum gewënschten Datum.
Tel: +352 23 62 10 53
mail: atertdall@cathol.lu

Wéinst dem Deelhuelen un den Ehevirbereedungscours'en, 1 Joer virum gewënschten Datum umellen w.e.g.

Mindestens 2 Méint am viraus e Rendez-vous bei ärem Paschtouer huelen.
(Dafscheiner vun der Koppel an eng "copie-conforme" vum "acte de mariage civil" matbréngen)

My Image
Begriefnispastoral

Urgence: 621 686 102

My Image
Blummen

Blummen an eise Kierchen
Anni Linster
Tel: +352 2 363 9134
Email: anni.linster@gmail.com
oder
Marthe Boudler
Tel: +352 2 363 8034
Email: mboudler@pt.lu

My Image
Sozial-Hëllef

Raoul Schaaf
Tel: +352 621 219 611
Email: schaafr@pt.lu

My Image
Séilsuerg

Perséinlecht Gespréich mat eisem Här Paschtouer Mathieu Janssen
Tel: +32 63 24 28 70
Email: janssenmh@skynet.be

My Image
Flüchtlingen

Lou Ney
Tel: +352 2 363 9718
oder
Marie-Thérèse Molitor
Tel: +352 2 363 0065
oder KAD per email

Massendénger

Marianne Harpes
Email: marianne.harpes@education.lu

Kierch am Duerf

Informatiounen iwert eis ASBL
Lou Ney
Tel: +352 2 363 9718
oder KAD per email

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver